ColorC Charter

De ColorC Charter is een Handvest dat in de maak is met de Fundamentele Principes en het Hoofdactieplan van Stichting ColorC en is in zekere mate maat- en richtinggevend voor zowel het collectief van makers en hackers, Poli Chrom, als liefhebbers van ColorC-producties.

De stichting hanteert voor haar producties een cultuurwetenschapelijk toetsingskader bestaande uit vier met elkaar samenhangende principes:
Zintuiglijkheid: het prikkelen van de zintuigen van de bezoeker door het gebruik van kunstmatige media (beeld, tekst, geluid en beweging) en/of nieuwe media (lichaam, voedsel). De verschillende media kunnen in samenhang met elkaar worden gebruikt (multimediaal), in een reeks afzonderlijk geselecteerde (multi­)media (transmediaal) of verwijzend naar elkaar (intermediaal).
Innovativiteit: de samenkomst van een novum – een fantastische what if-situatie – met de Zeitgeist (wat is er in de huidige realiteit aan de hand?).
Duurzaamheid: de balans tussen bestendigheid en afbreekbaarheid en de balans tussen herbruikbaarheid en hernieuwbaarheid van de gebruikte processen en middelen.
Empowerment: de mogelijkheid om nieuw opgedane kennis toe te passen.