Over ColorC

ColorC is een in de stad Groningen gevestigde stichting die zich begeeft in de domeinen van kunst en samenleving. Het doel van de stichting is het bieden van ondersteuning bij het produceren en realiseren van memorabele producties.
Onze organisatie brengt daartoe mensen en verhalen samen in het Color Coelestinus Lab (website in opbouw) om aan transmediale multimediale projecten te werken. De basis van deze projecten zijn de verhalencyclus The Gaia Cycles en de ColorC Charter waarin de vier voor de stichting leidende toekomstgerichte principes van zintuiglijkheid, innovativiteit, duurzaamheid en empowerment verwoord staan.

Het collectief Poli Chrom, bestaande uit makers en hackers uit (de stad) Groningen en omgeving, werkt daartoe in opdracht van de stichting samen met een team van enthousiaste vrijwilligers, partners en medewerkers. ColorC wil met deze groep meegroeien naar het realiseren van meer kwalitatief hoogstaande producties in het noorden.

Met het project OrbitFest wil ColorC met de deelnemende partijen vorm en inhoud geven aan een voor zoveel mogelijk gratis toegankelijk futuristisch winterlichtfestival. Het jaarlijkse festival(thema) is gebaseerd op een festivalverhaal uit The Gaia Cycles en bestaat uit een winterlichtexpo met daaromheen een randprogramma met lichtworkshops, een winterlab en een wintermarkt.