Contact

Stichting ColorC is gevestigd in de stad Groningen en staat geregistreerd onder KvK-nr 63154811. Het bestuur van Stichting ColorC bestaat uit:
Carla Alma (vz)
Jack Blaauw (secr)
Henk Spoeltman (pm)

U kunt contact opnemen met de stichting via:
E-mail: info
Postadres: Molenpad 4, 9796PD Sint Annen, the Netherlands
Tel. +31(0)644390667
Facebook ColorC / OrbitFest